تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون های 1982 و 1958 حقوق دریاها و حقوق ایران


تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون های 1982 و 1958 حقوق دریاها و حقوق ایران

تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون های 1982 و 1958 حقوق دریاها و حقوق ایران

هدف از این پایان نامه رشته حقوق بررسی کامل و جامع تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون های 1982 و 1958 حقوق دریاها و حقوق ایران می باشد

دانلود تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون های 1982 و 1958 حقوق دریاها و حقوق ایران

رژیم حقوقی تنگه هرمز پایان نامه رژیم حقوقی تنگه هرمز تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون 1982 حقوق دریاها تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون 1958 حقوق دریاها پایان نامه تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون 1982 پایان نامه تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون 1958 رژیم حقوقی تنگه هرمز از دیدگاه نظام حقوقی ایران رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی
دسته بندیفقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 148

دانلود پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون های 1982 و 1958 حقوق دریاها و حقوق ایران

 
 
چکیده:
موفقیت جغرافیایی از عواملی است که در رفتار سیاسی دولتها وشکل گیری تصمیمات سیاسی داخلی-خارجی آنها نقش موثری

ادامه مطلبhttp://monakala.ir/shamim/docword8389.html